• Fale foniczne bawi� posy�ane poprzez g�owic�, do tworu oraz ich �uwolniony� znak trwa pos�any do orygina�u, pokazuj�c w aktualny fortel szk�d cz�onka wzgl�dnie testowanej tkanki na ekranie. Dzierga si� naprawd� na skutek inwersje motywu d�wi�kowego na elektryczny. Przed �ledzeniem diagnostyk nagabuje pacjenta o wyznanie dotycz�cego go passusu m…[Read more]

  • Load More